leren spelen
spelenderwijs leren

Samenwerken is als een spel. Een spel dat je moet leren spelen.

 

Een spel met geschreven en ongeschreven spelregels. Spelregels van anderen en spelregels van jezelf. Spelregels die je snapt en spelregels die je niet (meer) snapt. Nuttige en handige spelregels, en spelregels die het spel verstoren.

Leiding geven is spelleider zijn. Zorgen dat de spelers optimaal kunnen spelen.

 

Managers willen monoculturen. Leiders laten liefst 1000 bloemen bloeien.

 

lerenspelenLAB biedt leiders en spelers het platform om met elkaar optimaal samen te werken, gebruik te leren maken van een zo groot mogelijke diversiteit, plezier te maken en mooie dingen te doen. Want mensen die samen spelenderwijs werken, boeken betere resultaten.

 

Leren van ervaring van anderen… leren van je eigen ervaring… dan moet je wel ervaringen opdoen. lerenspelenLAB biedt je ervaringen om niet te vergeten!

Wat wij doen

lerenspelenLAB ontwikkelt en verduurzaamt vermogens van mensen.

In veel organisaties ligt nogal de nadruk op kennis, technologie en systemen en het managen daarvan. Mensen worden door HRM-mensen gezien als verlengstuk van het systeem: als resourses die gemanaged moeten worden. In de HRM-visie moeten mensen zich leren te gedragen zoals managers dat hebben bedacht – anders werken de systemen niet. (Liefst hebben de mensen hun neuzen allemaal dezelfde kant op. Nadeel: dan kijken zij wel allemaal naar hetzelfde…)

lerenspelenLAB kijkt naar mensen zoals ze zijn: creatief, enthousiast, verrassend, grillig, dapper, gedreven, gemakzuchtig, gedisciplineerd, afgeleid… zoals jij en ik en iedereen. Wij gaan uit van menselijke kwaliteiten en vermogens, of die te ontwikkelen en te versterken. lerenspelenLAB ondersteunt mensen om zelf het spel weer te leren spelen. (Liefst hebben mensen hun neuzen verschillende kanten op staan, dan zien zij samen het meest.)

Wij richten ons vooral op het vermogen tot samenwerken en leiding geven, het vermogen om te incasseren en weer op te staan, het vermogen om te inspireren en door te gaan.

lerenspelenLAB richt zich bovendien op het ontwerpen van spelregels, die het spel en de spelers ten goede komen. Regels, procedures, protocollen en gewoontes die het spel verzieken, daar moeten we vanaf.

Wie wij zijn

 

Wilco van Rooijen en Bart Hamming – twee door het leven getekende mannen. Vrije, speelse en avontuurlijke geesten. Gedreven het volledige leven verkennend en de grenzen ervan. Mannen die midden het leven stáán.

Wilco: avonturier in iedere vezel en verhalenverteller: zet aan tot doen!

Bart: opmerkzaam vragensteller en scherpe geest: zet aan tot denken!

Beiden: extreem ervaren in leven.

Samen bieden zij een laboratorium voor mensen die willen leren spelen: lerenspelenLAB

Contact

Contact betekent voor ons vooral een ontmoeting, een gesprek. Wil je meer weten van lerenspelenLAB, wil je ons een vraag voorleggen, of wil je een oriënterend gesprek, bel of stuur ons een mail. Dan maken we een afspraak.

Tot plots!